ERESC

L'HORT EN LA VINYA D'EN SABATER

Dins l’objectiu de la recuperació de la vinya dels anys 70 observem que sempre s’ha mantingut una estreta relació entre l’hort i la vinya. Aquesta relació es deguda a una manca de camp agrícola per cultivar hortalisses. La vinya va ser un dels cultius històrics més importants en l’època. I la producció de vi una de les activitats econòmiques més importants.

En les zones forestals dedicades al cultiu de la vinya, s’aprofitaven els espais que hi havia entre les fileres per cultivar les hortalisses. Aquestes varietats hortícoles eren  de curta vegetació (enciams, espinacs, cebes, etc).

Aquesta unió entre les varietats d’hortalisses i la vinya no provocaven cap desequilibri que pugues afectar negativament al sòl i en canvi beneficiava a la mateixa vinya. La competència entre l’hort i la vinya era mínima.

Vinya d'en Sabater, Grameimpuls, Santa Coloma de Gramenet

Per la plantació de l’hort els agricultors tenien en compte les fases lunars. La lluna plena influïa en la sabia de les plantes afectant la fotosíntesis i a la germinació de les llavors. Totes les fases lunars eren molt estudiades i les tenien en compte els agricultors.

La lluna creixent era una fase important pels agricultors perquè a través d’ella podien saber amb seguretat que la sabia pujava des de l’arrel a la part superior de la planta. Si es sembrava en aquesta fase el desenvolupament era més ràpid i les fulles creixien molt més que les arrels. Amb la lluna minvant les plantes tenien més esplendor i la fructificació era més visible.

Vinya d'en Sabater, Grameimpuls, Santa Coloma de Gramenet

Els agricultors utilitzaven com adob els de tipus verd o fems i l’hort es feia en bancals i encoixinat amb algun material orgànic que s’aconseguia en les proximitats del mateix hort (fenc, palla, etc).

Cultivant així, mantenien el sòl sense compactació ni pertorbació i utilitzaven la fertilitat pròpia del sòl com adob. D’aquesta manera la vinya tenia un enorme benefici a l’hora d’absorbir la matèria orgànica i l’aigua necessària pel seu creixement.

Vinya d'en Sabater, Grameimpuls, Santa Coloma de Gramenet

Vols conèixer més sobre el projecte de la Vinya d'en Sabater? 

Facebook