ERESC

  • Inici
  • La vinya d'en Sabater

L'HORT EN LA VINYA D'EN SABATER

Dins l’objectiu de la recuperació de la vinya dels anys 70 observem que sempre s’ha mantingut una estreta relació entre l’hort i la vinya. Aquesta relació es deguda a una manca de camp agrícola per cultivar hortalisses. La vinya va ser un dels cultius històrics més importants en l’època. I la producció de vi una de les activitats econòmiques més importants.

En les zones forestals dedicades al cultiu de la vinya, s’aprofitaven els espais que hi havia entre les fileres per cultivar les hortalisses. Aquestes varietats hortícoles eren  de curta vegetació (enciams, espinacs, cebes, etc).

Aquesta unió entre les varietats d’hortalisses i la vinya no provocaven cap desequilibri que pugues afectar negativament al sòl i en canvi beneficiava a la mateixa vinya. La competència entre l’hort i la vinya era mínima.

Vinya d'en Sabater, Grameimpuls, Santa Coloma de Gramenet

Per la plantació de l’hort els agricultors tenien en compte les fases lunars. La lluna plena influïa en la sabia de les plantes afectant la fotosíntesis i a la germinació de les llavors. Totes les fases lunars eren molt estudiades i les tenien en compte els agricultors.

La lluna creixent era una fase important pels agricultors perquè a través d’ella podien saber amb seguretat que la sabia pujava des de l’arrel a la part superior de la planta. Si es sembrava en aquesta fase el desenvolupament era més ràpid i les fulles creixien molt més que les arrels. Amb la lluna minvant les plantes tenien més esplendor i la fructificació era més visible.

Vinya d'en Sabater, Grameimpuls, Santa Coloma de Gramenet

Els agricultors utilitzaven com adob els de tipus verd o fems i l’hort es feia en bancals i encoixinat amb algun material orgànic que s’aconseguia en les proximitats del mateix hort (fenc, palla, etc).

Cultivant així, mantenien el sòl sense compactació ni pertorbació i utilitzaven la fertilitat pròpia del sòl com adob. D’aquesta manera la vinya tenia un enorme benefici a l’hora d’absorbir la matèria orgànica i l’aigua necessària pel seu creixement.

Vinya d'en Sabater, Grameimpuls, Santa Coloma de Gramenet

Vols conèixer més sobre el projecte de la Vinya d'en Sabater? 

Recuperació del patrimoni vitícola de la ciutat

L’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Grameimpuls, ha posat en marxa el projecte vitícola ‘La vinya del Sabater’. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la recuperació del conreu de la vinya, molt present fa uns anys a la ciutat quan Santa Coloma de Gramenet era un poble pagès.

Els terrenys escollits per fer la plantació, que estan ubicats al Recinte Torribera, són cedits per la Diputació de Barcelona i formen part d’una zona que es coneixia com la vinya del Sabater. Es conrearà aproximadament mitja hectàrea.

Aquest espai està dividit en tres zones situades a diferents alçades, seguint el desnivell de la muntanya. En total són set parcel·les les que s’han adaptat (desbrossament, aplanament del terreny, moviment de terres, tancament…) on s’han plantat els ceps. Aquests treballs han donat feina a 13 persones, que formaven part de la Brigada de manteniment de la Serralada de Marina, formada amb fons dels plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El projecte contempla la plantació de manera experimental de quatre varietats de raïm: garnatxa i garrut (negra) i pansa i picapoll (blanca). Un total de 20 alumnes del programa ‘Casa d’oficis’ que desenvolupa Grameimpuls, són els encarregats de fer el conreu, el manteniment i la cura de les vinyes. L’Ajuntament compta amb la col·laboració de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) que fa el seguiment enològic del projecte, la recollida i posterior transformació en ví del raïm d’aquí uns cinc anys aproximadament. El pressupost per a la posada en marxa d’aquest projecte de recuperació del patrimoni vitícola és de 18.000€.

Escola de Restauració i Ecometrópoli

El Consell Assessor de l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) que participa en aquesta iniciativa, considera que al 2025 ja es podrà assolir un vi de qualitat. La producció serà limitada i té un caràcter experimental i no pas comercial. El compromís és que el vi resultant estarà destinat als cursos de sommelieria de l’ERESC, que properament tindrà nova seu a l’edifici Canigó del Recinte Torribera, completant l’oferta formativa del Campus de l’Alimentació. El projecte ‘La vinya d’en Sabater’ també forma part dels cursos d’educació ambiental que imparteix el centre Ecometrópoli.

Facebook