ERESC

Sommelieria

Certificat de professionalitat de nivell 3.

L'acció té una durada de 740 h.

Horari de [pendent].

 

Data d'inici prevista: Octubre 2016

Consta dels següents mòduls:

 • Degustació de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents de vins (270 h.)
 • Disseny de cartes de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents de vins (190 h.)
 • Anàlisi sensorial de productes selectes propis de sommelieria i disseny de les ofertes (60 h.)
 • Gestió de cellers en restauració (60 h.)
 • Servei especialitat de vins (80 h.) (Transversal)
 • Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria (60 h.) (Transversal)
 • Llengua estrangera professional per a serveis de restauració (90 h.)
 • Formació complementària (10 h.)
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sommelieria (80 h.)

Requisits d'entrada:

- Ser inscrit a l’OT del SOC com a demandant d’ocupació.

- Nivell acadèmic, és necessari acreditar qualsevol de les següents titulacions o certificats:

 • Estar en possessió del títol de Batxiller
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família professional d’Hoteleria i Turisme
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys

En cas de no poder acreditar el nivell acadèmic especificat, serà imprescindible superar una prova de nivell que avali tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Inscripcions

A les oficines centrals de Grameimpuls, Can Xiquet, al carrer Rafael Casanova, 40, Santa Coloma de Gramenet