ERESC

Direcció en restauració [FINALITZAT]

Adreçat a: a treballadors/es majors de 16 anys en situació de desocupació

Durada: 840 hores

Data d'inici prevista: Desembre 2015

Certificat de professionalitat nivell 3

Continguts

  • Administració d’unitats de producció en restauració (150 h.)

  • Disseny de processos de servei en restauració (60 h.)

  • Aprovisionament en restauració (90 h.)

  • Processos econòmics i financers en establiments de restauració (150 h.)

  • Qualitat, seguretat i protecció ambiental en restauració (60 h.)

  • Disseny i comercialització d’ofertes de restauració (90 h.)

  • Logística de catering (60 h.)

  • Anglès professional per a serveis de restauració (90 h.)

  • Mòdul de Formació complementària d’inserció laboral, sensibilització ambiental i igualtat de gènere (10 h.)

  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció en restauració (80 h.)

[més informació]