ERESC

Serveis de restaurant I [FINALITZAT]

Adreçat a: a treballadors/es majors de 16 anys en situació de desocupació

Durada: 590 hores

Data d'inici prevista: Desembre 2015

Horari: DLL-DV de 9-12.45h i 13.15-15.15h

Certificat de professionalitat nivell 2

Continguts

  • Serveis de restaurant (130h)
  • (Transversal) Servei de vins (90h)
  • Elaboració i acabat de plats a la vista del client (50h)
  • Serveis especials en restauració (80h)
  • (Transversal) Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria (60h)
  • (Transversal) Anglès professional per a serveis de restauració (90h)
  • Formació complementària (10h)
  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de serveis de restaurant (80h)

[més informació]