ERESC

Gestió de processos de servei en restauració (Maître) [Finalitzat]

Continguts

 • Disseny de processos de servei en restauració
 • Supervisió i desenvolupament de processos de servei en restauració
 • Gestió de departament de servei d’aliments i begudes
 • Begudes
 • Servei de vins
 • Normes de protocol en restauració Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria
 • Anglès professional per a serveis de restauració
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió de processos de servei en restauració

Perfil d'entrada

 • Ser inscrit a l’OT del SOC com a demandant d’ocupació.
 • En quant al nivell acadèmic, és necessari acreditar qualsevol de les següents titulacions o certificats:
 1. Estar en possessió del títol de Batxiller
 2. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3
 3. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família professional d’Hoteleria i Turisme
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
 • En cas de no poder acreditar el nivell acadèmic especificat, serà imprescindible superar una prova de nivell que avali tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
 • Valorable experiència laboral en el sector Motivació per a la formació i l’ocupació.
 • Imprescindible tenir total disponibilitat per treballar un cop finalitzada la formació.

Informació i inscripcions

GRAMEIMPULS,SA

Carrer de Rafael Casanova, 40 Santa Coloma de Gramenet

Horari d’atenció: dilluns a dijous de: 8:30 a 14 h. / 15 h. a 17 h. | Divendres de: 9 h. a 14 h. Tel. 93 466 15 65