ERESC

Sommelieria [Finalitzat]

Adreçat a: Prioritàriament a treballadors/es majors de 18 anys en situació de desocupació

Certificat de professionalitat nivell 3

Durada: 740 hores

Data d'inici prevista: Març 2015

Continguts 

 • Tast de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents als vins
 • Disseny  de cartes de vins i begudes analcohòliques i alcohòliques diferents a vins
 • Anàlisi sensorial de productes selectes propis de sommelieria i disseny de les seves ofertes
 • Gestió de bodegues en restauració
 • Servei especialitzat de vins
 • Seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria
 • Llengua estrangera professional per a serveis de restauració
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de “Sommelieria”
 • Mòdul de formació complementària d’inserció laboral, sensibilització ambiental i igualtat de gènere i higiene i protecció ambiental en hoteleria
 • UF: Vins altres begudes alcohòliques, aigües, cafès i infusions
 • UF: Elaboració de vins, altres begudes alcohòliques, aigües, cafès i infusions 

Perfil d'entrada

 • Ser inscrit a l’OT del SOC com a demandant d’ocupació.
 • En quant al nivell acadèmic, és necessari acreditar qualsevol de les següents titulacions o certificats: 
  1. Estar en possessió del títol de Batxiller 
  2. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3 
  3. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família professional d’Hoteleria i Turisme 
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
 • En cas de no poder acreditar el nivell acadèmic especificat, serà imprescindible superar una prova de nivell que avali tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
 • Valorable experiència laboral en el sector 
 • Motivació per a la formació i l’ocupació.
 • Imprescindible tenir total disponibilitat per treballar un cop finalitzada la formació.

Informació i inscripcions

GRAMEIMPULS, SA

Carrer de Rafael Casanova, 40<>Santa Coloma de Gramenet

Horari d’atenció: dilluns a dijous de: 8:30 a 14 h. / 15 h. a 17 h. | <>Divendres de: 9 h. a 14 h. 

 Tel. 93 466 15 65