ERESC

OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR [Finalitzat]

Data finalització: 04/12/14

Horari:

Dilluns a divendres entre 9:30 a 16:30

Continguts

Certificat de professionalitat nivell 1
Codi: HOTR0208

  1. Servei bàsic de restaurant i bar. 90 hores
  2. Aprovisionament, begudes i menjars ràpids. 90 hores
  3. Mòdul de formació complementària d'inserció laboral, sensibilització ambiental i igualtat de gènere. 10 hores
  4. Mòdul de prevenció de riscos laborals. 10 hores
  5. UF Aplicació de normes i condidions higienicosanitàries en restauració. 30 hores
  6. Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'"Operacions bàsiques de restaurant i bar" . 80 hores

PERFIL D'ENTRADA:

  • Ser inscrit a l'OT del SOC com a demandant d'Ocupació.
  • Nivell acadèmic o de coneixements generals: És recomanable un nivell de certificat d'estudis o equivalent (competències instrumentals bàsiques: saber llegir, escriure i fer comptes senzilles, que es valoraran amb una prova escrita i/o entrevista).
  • Motivació per a la formació i l'ocupació
  • Capacitat per a realitzar esforç físic i les tasques i funcions pròpies de la professió